Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
bloga Magiczny Świat Książki i nie tylko

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga „Magiczny Świat Książki i nie tylko” pod adresem http://magicznyswiatksiazki.pl/

 

Właścicielem bloga „Magiczny Świat Książki i nie tylko” jest Sylwia Węgielewska posługująca się pseudonimem Amarisa, zamieszkała w Brodnicy (Polska). Kontakt z autorką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na fanpage’u bloga w serwisie Facebook lub pod adresem mailowym bloga – milosniczkaksiazek@onet.pl. Właściciel bloga jest administratorem danych.

 

§1 
DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – właściciel bloga, Sylwia Węgielewska, zamieszkała w Brodnicy. Kontakt mailowy: milosniczkaksiazek@onet.pl.
2. Blog – blog dostępny pod adresem http://magicznyswiatksiazki.pl/, na platformie wordpress (www.wordpress.org), domena w serwisie HEKKO (https://www.hekko.pl/).
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.
4. Pliki cookies (ciasteczka)  – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 

§2
DANE OSOBOWE

 

I. Przetwarzanie danych.

 

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

 

II. Podanie danych przez Użytkownika.

 

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne. Jednakże wyrażenie zgody na ich podanie może być niezbędne do skorzystania z określonych funkcji udostępnianych przez Autora.
4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika w takim przypadku może skutkować brakiem dostępu do funkcji opisanej w punkcie 4a.

 

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

 

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie WordPress.
6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 

IV. Podstawa przetwarzania danych.

 

7. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

V. Uprawnienia Użytkowników.

 

8. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

 

§3
SYSTEM KOMENTARZY

 

1. Blog korzysta z systemu komentarzy Disqus.
2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Disqus zgodnie z jego polityką prywatności.
3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Disqus.
4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Disqus.

 

§4
PLIKI COOKIES

 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.

 

§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

 

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
b. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.

 

§6
POSTY SPONSOROWANE

 

1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek.
2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci książki, recenzję oraz logo wydawnictwa, które przekazało ją do recenzji.
3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
a. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanej książki;
b. strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;
c. strony autorskiej lub serwisu autora danej książki.

Powyżej wskazane linki prowadzą do stron  należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

 

§7
KONKURSY

 

1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada regulamin, który wskazuje m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody oraz zadanie konkursowe.
2. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych Użytkownika.
3. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia w konkursie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.
0Shares